Betrokken bij klimaat

Burgerfora aanbevolen

Naar aanleiding van een motie heeft een onafhankelijke adviescommissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om burgers beter te betrekken bij het klimaatbeleid. Hierbij heeft de commissie vooral gekeken naar de mogelijke rol van een burgerforum.

Online lezen?

Ga hier naar de pagina (Rijksoverheid).