Balanceren en bijeenbrengen

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Dit vraagt om integraal werken, waarbij verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus (meer) met elkaar worden verbonden. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. In dit online magazine gingen we op zoek naar die stedelijke verbinders: wat zijn hun kwaliteiten en hoe kunnen ze optimaal worden ondersteund?

Downloaden?

  • Download hier de pdf of bekijk het online magazine (Platform31).