ABCD: Naar veerkrachtige gemeenschappen

Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

Na een periode waarin er vanuit de rijksoverheid weinig aandacht is geweest voor wijken en de gemeenschap, staan de buurt en de wijk ook daar weer op de agenda.

In een breder programma met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31, Movisie en het LPB verkennen we wat er nodig is om met die hernieuwde aandacht te werken aan veerkrachtige wijken. Een onderdeel daarvan, of misschien zelfs wel de fundering, is een sterke gemeenschap. Ten minste, dat is onze overtuiging. De vraag is alleen; klopt dat eigenlijk ook en wat betekent dat voor de rol van een gemeente en haar medewerkers in het bouwen aan een leefbare en veilige wijk?

Om die vraag te beantwoorden hebben we twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken.

Downloaden?

  • Bekijk hier het rapport.