Terugkijken: Aan de slag met datagedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse

Platform31

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst van 12 november stond het buitenperspectief centraal. Lees meer

Wijkaanpak gaat om fysiek én sociaal

ROmagazine

De wijkgerichte aanpak staat weer hoog op de beleidsagenda. Maar wat maakt eigenlijk dat de leefbaarheidssituatie in de ene wijk verbetert, en in de andere juist niet? En hoe voer je dan effectief beleid? Platform 31 deed er onderzoek naar en concludeert dat een goed samenspel tussen fysieke en sociale ingrepen essentieel is. Lees meer

Inclusief lokaal beleid: hoe pas je het aan in jouw gemeente?

KIS

Lokaal inclusief beleid. Daarover ging de online talkshow van KIS op 28 september. De adviseurs Anouk Erkelens (Rotterdam), Najoua Benali (Arnhem) en Ali Rabarison (directeur beleid inclusieve samenleving bij de VNG) vertelden daarin over hoe ze in hun gemeenten beleid ontwikkelen. Lees meer

Weerbare wijken zijn ook multicultureel

Blog

Hans Boutellier schrijft over het multiculturele aspect van weerbare wijken. Lees meer

Tegengaan van polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden

KIS

Hoe denken jongeren in niet-stedelijke gebieden over mensen met een migratieachtergrond? Hoe komen hun denkbeelden tot stand, en wat kunnen jongerenwerkers doen tegen polarisatie bij deze jongeren? KIS ging in gesprek met onderzoekers Ron van Wonderen en Leyla Reches en jongerenwerker Ralf Reinders. Lees meer