City Deal verbindt 80 partners om ondernemen met impact te bevorderen

Agenda Stad

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Lees meer

Schouw Waterlandplein geeft kijkje in fysieke punten om wijk te verbeteren

CCV

Het CCV verzorgde deze week een online presentatie voor de gemeente Amsterdam op basis van een schouw rondom het gebied Waterlandplein. De gemeente reageerde eerder op een aanbod van het CCV om met behulp van een Veiligheidseffectrapportage (verkorte variant: Quick Scan) de fysieke aandachtspunten op een aantal locaties in de wijk nader te bekijken. Lees meer

Groningse wijkaanpak: sociaal, fysiek en duurzaam

Platform31

Platform31 spreekt met wethouder Roeland van der Schaaf over succesfactoren van ‘Wijkvernieuwing 3.0’: de Groningse domeinoverstijgende aanpak in meerdere kwetsbare wijken. Lees meer

Terugkijken: Themasessies Congres Aardgasvrije Wijken 2021

Programma Aardgasvrije Wijken

Het online Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart trok bijna 1400 deelnemers. De talkshow, 10 themasessies en het PAW-buurthuis zijn vanaf nu terug te kijken. Lees meer

Vastgoedaanpak kantelt Beijerlandselaan en Groene Hilledijk: Nieuwe gezichten brengen gebied verder tot ontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Sinds de start van de Alliantie Hand in Hand op 29 maart 2019 is er samen met bewoners, ondernemers en pandeigenaren hard gewerkt om de winkelstraten op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk mooier, aantrekkelijker en veiliger te maken. De avondklokrellen hebben dit belang onderstreept en de saamhorigheid versterkt. Het vastgoed in handen van de gemeente Rotterdam betekent een belangrijke sleutel in de grotere gebiedsontwikkeling. Lees meer

Learning community over preventieve aanpak om jongeren uit criminaliteit te houden

CCV

Welke barrières kun je inzetten om jongeren preventief uit zware criminaliteit te houden? Gemeenten deelden 11 maart hun kennis, methodes en instrumenten in een nieuwe learning community.  Lees meer

Secondant: ‘Leer de structuren lezen van criminele families’

CCV/Secondant

Bij de aanpak van criminele families moet je het frame breder te trekken dan het strafrecht, zegt Hans Moors in Secondant. Combineer veiligheid en zorg en investeer in lange, systeemgerichte aanpakken. “Een gemiddelde boef luistert beter naar zijn huisarts dan naar de wijkagent.” Lees meer

We zijn allemaal buren

Movisie

Maatschappelijke initiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van sociaal contact tussen inwoners met verschillende culturele achtergronden en levensovertuigingen. Hoe organiseer je dat effectief? Lees meer

City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal van start: verbind energietransitie in kwetsbare wijken aan dagelijkse zorgen van bewoners

Agenda Stad

De City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, is op donderdag 4 maart feestelijk gelanceerd tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken. In een themasessie die volledig in het teken stond van de City Deal, ging gespreksleider Henk-Jan Bierling in gesprek met een aantal koplopers in de City Deal. Lees meer

Buurtwijs presenteert: Kennisplein Sociale Basis

Buurtwijs

Onlangs lanceerde Buurtwijs het Kennisplein Sociale Basis. Eén verzamelplek met alle relevante kennis over hoe je de sociale kwaliteit van buurten en wijken kunt verbeteren. Marcel Ham en Joke Meindersma vertellen waarom dit een aanwinst is. Lees meer

Wijken en buurten komen in de verkiezingsprogramma’s niet voor

Sociale Vraagstukken

Corona en de lockdown wierpen de burger terug op eigen huis, buurt en wijk. Dat was een ontdekking – de buurt is onze basis! Over het huis gaat het genoeg in de programma’s, maar buurt en wijk moeten met een lampje gezocht worden. Lees meer

“Ik probeer altijd iets nieuws”

Platform31

Deze reeks portretten gaat over 'verbinders': zij die de connectie weten te maken tussen verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus, zodat integraal kan worden gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. Steeds meer gemeenten leggen zich toe op zo'n aanpak. Voor dit laatste portret spreken we Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Lees meer

Er samen méér van maken

Platform31

Een gebiedsgerichte aanpak vraagt om integraal samenwerken: gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners slaan de handen ineen om de wijk en de leefsituatie van hun bewoners te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen, zijn er binnen gemeenten ‘verbindingsofficieren’ nodig. Platform31 spreekt met verbinder Evelien van Rijswijk-Hendriks, programmamanager Nieuwstraatkwartier bij de gemeente Almelo. Lees meer

“We gaan het gewoon doen!”

Platform31

‘Verbindingsofficieren’ binnen gemeenten worden steeds belangrijker. Zij zijn onmisbaar in een gebiedsgerichte aanpak. Verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus moeten (meer) met elkaar worden verbonden, en dat is mensenwerk. Platform31 zet de ‘verbinders’ die hieraan bijdragen centraal in deze reeks portretten. In dit portret komt Peter Wijnsma, gebiedsmanager bij de gemeente Groningen, aan het woord. Lees meer

Lessen van koplopers in de gebiedsgerichte aanpak

Een verslag van de webinar 'Sociaal-fysieke aanpak in de wijk'

In de Regio Deals Parkstad Limburg, Oost-Groningen, Rotterdam Zuid en ZaanIJ wordt de leefbaarheid in wijken verbeterd via een integrale gebiedsgerichte aanpak. Tijdens de webinar ‘Sociaal-fysieke aanpak in de wijk’ werden geleerde lessen gedeeld: “Betrek alle partijen die een rol spelen in het gebied.” Lees meer

'Stuur meer ambtenaren naar de frontlijn'

Binnenlands Bestuur

Peter Noordanus zwaait op 1 maart af als voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Ter afscheid presenteert Noordanus het adviesrapport ‘Preventie met gezag’, waarin hij pleit voor een sterkere rol van de gemeente in de frontlijn. ‘Ambtenaren en justitie moeten zichtbaarder zijn in de wijk. De overheid is nu vaak te afstandelijk.’ Lees meer

“Problemen die mensen echt in hun ‘zijn’ raken – dáár wil ik aan werken”

Platform31

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. Voor dit derde portret spraken we Evelyn Polhuijs, gebiedswerker bij de gemeente Leeuwarden. Lees meer

“Ik ritsel alles tussen straat en staat”

Platform31

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners werken samen om de wijk en de leefsituatie van hun bewoners te verbeteren. Deze gebiedsgerichte aanpak vraagt om integraal samenwerken en ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. In dit tweede portret is Danielle van den Heuvel, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, aan het woord. Lees meer

“Alles wat je doet in de wijk, moet je met bewoners doen”

Platform31

Steeds meer gemeenten werken aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. In dit eerste portret vertelt wijkmanager en regisseur Aardgasvrije wijk bij de gemeente Dordrecht Angelique Meijer over haar ervaringen als verbinder in de wijk Crabbehof. Lees meer

Dag van de Buurt: terugkijken en vooruitblikken

LSA

Twee weken geleden kwamen 1200 bewoners en buurtprofessionals online bij elkaar om te leren over wijkaanpakken in het verleden, anno nu en in de toekomst. Een dag met veel praktische workshops en verdiepende gesprekken over de kansen van werken met de buurten en wijken als uitvalsbasis. LSA heeft de hoogtepunten op een rij gezet en kijkt vooruit. Lees meer