Altijd Nieuw Gedoe! ABCD als radicale veranderstrategie

Buurtwijs

Niet alleen Buurtwijs viert feest: ook LSA Bewoners hangt slingers op met het verschijnen van een nieuw boek over Asset Based Community Development: Altijd Nieuw Gedoe! Lees meer

Oproep tot een andere focus op sociaal beleid

Stichting BMP

Een oproep om meer ruimte te geven voor samenlevingsopbouw en een kritische analyse van de huidige manier van werken van gemeentes en andere beleidsmakers. Lees meer

We moeten de integrale gebiedsbril weer opzetten

Platform31

Wouter Veldhuis waarschuwt in zijn boek ‘Verkenning van de rechtvaardige stad’ voor de gevaren van een eenzijdige economische blik op de openbare ruimte. Tevens is hij pleitbezorger voor de terugkeer naar een brede gebiedsgerichte blik in beleid. Platform31 spreekt met Veldhuis over lessen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak. Lees meer

Messenbezit onder jongeren: hoe ga je hiermee om?

KIS

In de media zie je steeds meer berichten over messenbezit en -gebruik onder jongeren. Ook de berichten over de invloed van ‘drillrap’ zijn verontrustend. Maar neemt messenbezit onder jongeren echt toe? En wat kan je hiertegen doen als professional, maar vooral als ouder? Deze vragen staan centraal in een nieuw verkennend onderzoek. Lees meer

Samenwerken voor sterke buurten

Platform31

Hester van Buren zet zich haar hele carrière al in voor domeinoverstijgende ontwikkelingsplannen van buurten. Ze vindt dat woningcorporaties meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de mensen die in hun buurten wonen. Rochdale loopt als woningcorporatie voorop in de gebiedsgerichte aanpak en is betrokken bij drie van de zestien vernieuwingsgebieden in het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Lees meer

Domeinen wijkgericht koppelen vereist duidelijke wettelijke kaders én meer maatwerkmogelijkheden

Platform31

Ali Rabarison werkt sinds vier jaar als directeur Beleid bij de VNG. Ze maakt zich hard voor het realiseren van voldoende financiële middelen en sturingsmogelijkheden in het sociaal domein voor gemeenten. Platform31 spreekt haar over lessen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak. Lees meer

Spoorboekje Right to Challenge in de Openbare Ruimte

LSA bewoners

Het ontwerp voor de inrichting van je straat samen met je buren maken? Dat kan! Bewoners van de Schepenstraat in Rotterdam wilden voorkomen dat bomen gekapt werden, maar ook dat het groener werd, er meer ruimte om te ontmoeten zou zijn, het veiliger werd en er minder wateroverlast zou zijn. Met een Right to Challenge maakten zij onder andere zelf een nieuw ontwerp voor de straat. Zij delen de geleerde lessen in een ‘Spoorboekje Right to Challenge in de Openbare Ruimte’. Lees meer

Situatie in aandachtswijk nagebootst in virtual reality-video

CCV/Secondant

Hoe is het om je regelmatig onveilig te voelen door de aanwezigheid van overlastgevende (criminele) jeugdgroepen? De deuren van je winkel of snackbar bijna niet meer open te doen, uit angst voor bedreigingen, afpersing of overvallen? Maar anderzijds, hoe is het om op te groeien in zo’n wijk? Lees meer

Criminaliteit binnen familienetwerken: Tilburgse aanpak lijkt te werken

CCV/Secondant

De gemeente Tilburg pakt sinds een jaar criminele families aan op een andere manier. Een coach gaat nu bij 13 gezinnen op bezoek en probeert basale dingen als huisvesting, eten en inkomen op orde te maken. Zodra dat is gelukt, begeleidt hij hen bij een leven in de bovenwereld. De eerste resultaten zijn positief. Lees meer

Samen leren en werken aan opgaven Leefbaarheid en Veiligheid

Platform31

Het leeraanbod rond leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten waar sprake is van een combinatie en cumulatie van opgaven is omvangrijk, maar niet altijd actueel en passend bij de leerbehoefte. Movisie en Platform31 inventariseerden 7 prioritaire leervragen en doen een voorstel voor de organisatie van een leernetwerk. Lees meer

Burgermacht vergroot leefbaarheid van de wijk

Movisie

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. Een trend die door de coronacrisis doorgezet wordt, dat is inmiddels duidelijk.  Lees meer

Krapte aan huurwoningen leidt tot discriminatie

Verwey-Jonker Instituut

Huurders met een niet-Nederlandse naam hebben structureel minder kans op een huurwoning dan huurders met een Nederlandse naam. Dat bleek al uit recent onderzoek. Op verzoek van de gemeente Utrecht ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut een aanpak om op de woningmarkt gelijke kansen te bieden. Lees meer

Koppelen van fysiek en sociaal in kwetsbare Delftse wijken

Platform31

Wethouder Karin Schrederhof combineert het fysieke en het sociale domein in haar portefeuille Wonen, Wmo en Sport – een zeldzaamheid. Platform31 sprak haar over lessen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak. Lees meer

Waarom werkt de wijk-GGD zo goed?

CCV

Waarom werkt de wijk-GGD? De afgelopen jaren begeleidde het CCV 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Liep deze eenmaal rond, dan hield de begeleiding op. Terwijl er ook veel inhoudelijke inzichten zijn opgedaan en deze van belang zijn voor de uitvoering en toekomst van de werkwijze van de wijk-GGD. ZonMw maakt het daarom mogelijk om hier aanvullend onderzoek naar te doen. Lees meer

De lokale driehoek moet ook online weten wat er speelt

CCV/Secondant

Het is belangrijk dat de lokale driehoek ook online in verbinding met de samenleving staat en weet wat er speelt. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen. Want hoewel er in de sociale media opruiende berichten verschenen, werden verschillende burgemeesters er toch compleet door verrast. Lees meer

NPRZ: Tien jaar lang samenwerken aan meer kansen voor bewoners

Platform31

Platform31 spreekt met Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Op Zuid werkt men al bijna tien 10 jaar gebiedsgericht samen. We zochten uit hoe de samenwerking in het gebied tot stand kwam en hoe er domeinoverstijgend wordt samengewerkt. Lees meer

HAN evalueert pilot met broedplaatsmethode in Arnhem

HAN University of Applied Sciences

In het onderzoek 'Ervaringen met de Broedplaatsmethode' werd een pilot met de zogenoemde ‘Broedplaatsmethode’ door de Shared Value Company in Arnhem gevolgd. De pilot is uitgevoerd vanuit de vraagstelling of deze methode bruikbare elementen bevat voor de aanpak van ‘wankele wijken’. Lees meer

Meer samenwerking nodig in kwetsbare wijken

Tilburg University

Samenwerking met partijen die actief zijn in kwetsbare wijken en duurzame ondersteuning vanuit grote instellingen zijn cruciale voorwaarden voor het werk van ‘best persons’ in kwetsbare wijken, ofwel mensen die goed zijn in het op pragmatische en innovatieve wijze oplossen van problemen. Dat is een van de belangrijkste bevindingen van de onderzoekers Merlijn van Hulst en Maaike Matelski van Tilburg University in het nieuwe onderzoeksrapport ‘Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken. Best Persons, tien jaar later’. Lees meer

City Deal verbindt 80 partners om ondernemen met impact te bevorderen

Agenda Stad

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Lees meer

Schouw Waterlandplein geeft kijkje in fysieke punten om wijk te verbeteren

CCV

Het CCV verzorgde deze week een online presentatie voor de gemeente Amsterdam op basis van een schouw rondom het gebied Waterlandplein. De gemeente reageerde eerder op een aanbod van het CCV om met behulp van een Veiligheidseffectrapportage (verkorte variant: Quick Scan) de fysieke aandachtspunten op een aantal locaties in de wijk nader te bekijken. Lees meer