Samen in actie tegen tweedeling

Binnenlands Bestuur

Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’ Lees meer

Schrijf in voor de leergang slagvaardige wijkaanpak: van oriënteren naar uitvoeren

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn? Lees meer

“Misschien hebben we wel een nieuw soort wijkwerk nodig”

LPB

Verbindingen in de wijk zijn volgens Ger Pepels een cruciale bouwsteen voor brede welvaart. De docent en onderzoeker aan de Bredase Academy for Leisure and Events gelooft heilig in ‘Asset-Based Community Development’. En als kwartiermaker van de Urban Living Lab Breda draagt hij op verschillende manieren bij aan die cruciale verbindingen in de Bredase wijk Hoge Vucht. Lees meer

Woensel-West: van een no go area tot een levendige, kleurrijke wijk

Fontys: Thought leadership in een tijdperk van transformaties (podcast)

De wijk Woensel-West transformeerde van een no go area met veel criminaliteit tot een levendige, kleurrijke wijk met sterke sociale verbanden en toekomstperspectief voor de jeugd. Een wijk waar, volgens onze onderzoeker Marieke Wenneker “het maatschappelijk weefsel op een fundamentele manier is vernieuwd”. Lees meer

“Het was een rommel en de sociale weerbaarheid was laag. Er moest een intensieve wijkaanpak komen”

LPB

Volgens de statistieken van het CBS wil je er wonen. Maar zoom je in, dan vraagt dit kleine klassieke volksbuurtje in Haarlem toch echt om een intensieve wijkaanpak, vertelt Mirjam Boxhoorn, gebiedsverbinder bij de gemeente Haarlem. Lees meer

“Als je investeert in gelukkige inwoners, draag je uiteindelijk ook bij aan brede welvaart”

LPB

Moeten we het niet ook, of nog meer, hebben over welzijn in plaats van welvaart? Met gelukkige inwoners als belangrijkste streven van elke wijkprofessional? Want als je investeert in hun kracht en vaardigheden, dan draag je uiteindelijk ook bij aan de brede welvaart in de buurt, denkt Annelieke Selbach, wijkmanager in Etten-Leur en gelukstrainer. Lees meer

10 lessen voor innovatie in de wijkaanpak: sluit je aan!

Ministerie van BZK

De zogenoemde wijkaanpak gaat over structurele inzet van partijen om de leefsituatie in wijken duurzaam te verbeteren. De partners van WijkWijzer.org publiceerden een white paper om het belang van (systeem)innovatie in deze aanpak aan te tonen met behulp van 10 lessen. Lees meer

Minister Ollongren start inschrijving derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

Ministerie van BZK

De laatste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken gaat op 2 juli van start. In de derde ronde behoren stapsgewijze oplossingen waarmee veel CO2 bespaard kan worden ook tot de mogelijkheden. Het borgen van draagvlak en betrokkenheid van bewoners is een belangrijke voorwaarde. Er is maximaal 50 miljoen beschikbaar voor de nieuwe proeftuinen. Lees meer

Drie webinars over maatschappelijke gebiedsontwikkeling

LSA bewoners

Maatschappelijke gebiedsontwikkeling, wat is dat nu precies? En waarom is het belangrijk voor actieve bewoners? In een nieuwe reeks webinars van LSA bewoners kom je dat te weten. Lees meer

Om domeinoverstijgend te kunnen werken moeten we elkaars taal leren spreken

Platform31

Platform31 spreekt met Van Mierlo over haar visie op domeinoverstijgend werken in wijken en de lessen die zij heeft geleerd tijdens dit initiatief. Lees meer

Gemeente Katwijk wil armoede integraal en preventief aanpakken

Verwey-Jonker Instituut

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar hangt samen met problemen op andere leefgebieden. Daarom pakt de gemeente Katwijk armoede integraal en preventief aan. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht deze aanpak, sámen met inwoners, ervaringsdeskundigen en stakeholders. Lees meer

Samenwerking in wijkenbeleid: bied perspectief en ruggensteun

Platform31

Met het manifest ‘Dicht de kloof’ vroegen vijftien burgemeesters op 26 mei opnieuw om extra aandacht voor kwetsbare stedelijke gebieden. Een nieuw wijkenprogramma lijkt daarmee in de maak. Maar hoe geef je zo’n gebiedsgerichte aanpak vorm? Lees meer

De energietransitie moet inclusiever - 'Maak het iets van ons allemaal'

KIS

Bewoners van kwetsbare wijken, die het sociaal-economisch lastig hebben en lager zijn opgeleid, zijn moeilijk te betrekken bij de energietransitie. Vooral onder bewoners met een migratieachtergrond in die wijken is de betrokkenheid bij de energietransitie laag, blijkt uit verkennend onderzoek van KIS en Klimaatverbond Nederland. Lees meer

Moeders uit Arnhemse Presikhaaf staan op tegen wapens

Omroep Gelderland

Moeders uit de Arnhemse wijk Presikhaaf maken zich zorgen over het toenemende wapengeweld onder jongeren. In Arnhem steeg het aantal incidenten met een wapen de afgelopen jaren van 499 naar 649 per jaar. De moeders slaan daarom de handen ineen in de strijd tegen wapens. Lees meer

Dicht de kloof: pleidooi voor herstel en perspectief

Movisie

Vijftien burgemeesters en maatschappelijke organisaties als Aedes en Sociaal Werk Nederland hebben zich achter het manifest Dicht de kloof geschaard. Ook Movisie heeft het manifest ondertekend. Lees meer

Van een dubbeltje een kwartje worden? De wijk bepaalt

KIS

De wijk waar je woont mag niet uitmaken voor de kansen die je krijgt. Maar het maakt wel uit. Talloze onderzoeken wijzen uit dat als je in een arme wijk woont, dit jouw kansen in het leven bepaalt. Hoe kunnen we bewoners helpen hun levenskansen te verbeteren? Bouchra Dibi, adviseur en onderzoeker krachtwijken bij KIS, schrijft erover in deze nieuwe blog. Lees meer

Domeindoorbrekend werken aan leefbaarheid en veiligheid

Platform31

In het interbestuurlijk programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ zijn de afgelopen jaren stappen gezet naar meer rijksbetrokkenheid in stedelijke vernieuwingsgebieden. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormt Bert van Delden dé schakel tussen die gebieden en de Rijksoverheid. Platform31 spreekt met hem over de veranderingen in de rol van het Rijk in de brede gebiedsgerichte aanpak en de uitdagingen voor de toekomst. Lees meer

Integraal werken in wijken: besteed aandacht aan de verticale relaties

Verwey-Jonker Instituut

Bestuurders maken zich zorgen over wijken waar de problemen zich op stapelen. Hoe krijgen we richting in de aanpak van deze wijken? Het Verwey-Jonker Instituut doet in een nieuw essay voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid. Lees meer

Gebiedsontwikkeling in kwetsbare wijken: bouwen met oog voor zittende bewoners

Platform31

Projectontwikkelaars laten zien dat ook zij hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Platform31 spreekt met Esther Fleers (Heijmans) over de rol van ontwikkelaars en woningcorporaties in de brede gebiedsgerichte aanpak. Hoe kan betere samenwerking tussen organisaties en domeinen tot stand komen? Lees meer

Door te investeren in een nieuwe wijkaanpak investeren we in een duurzame toekomst

Ruimte en Wonen

Het belang van een nieuwe wijkaanpak staat momenteel hoog op de agenda. De coronacrisis heeft de problematiek van kwetsbare wijken blootgelegd. Alleen aan rellen doen jongeren echt nog mee stelde Bas ter Weel, directeur SEO Economisch Onderzoek 27 januari in het Financieel Dagblad . De plek waar je wieg staat, bepaalt anno 2021 helaas nog steeds hoe je later terecht komt . Lees meer