“Maak zichtbaar wat je doet voor een veilige wijk”

CCV

“Ik adviseer organisaties altijd om zichtbaar te maken wat zij doen om de veiligheid in een buurt te verhogen. Een woningcorporatie die achterpadverlichting plaatst bijvoorbeeld. Hiermee laat je aan de inwoners zien: ‘Wij zetten ons in voor een veilig dorp’.” Dit zegt Sten Meijer, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Lees meer

Fysiek en sociaal kunnen we niet los van elkaar zien

Movisie

Om de huisvesting te verbeteren en onveiligheid in buurten tegen te gaan, trekt het kabinet komend jaar 450 miljoen euro uit. Investeren in stenen is mooi, maar niet genoeg, betogen Lou Repetur en Jasper van de Kamp van Movisie. Aandacht voor inwonerparticipatie en sociale aspecten van leefbaarheid zijn onmisbaar. Lees meer

De nieuwe KIS Wijkmonitor: Cijfers over diversiteit, integratie en participatie in de wijk

KIS

KIS presenteert een nieuwe website: www.KIS-wijkmonitor.nl. Dit is een update van de Buurtmonitor Integratie (voorheen door het ministerie van SZW aangeboden). Op de website vind je cijfers over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van een aantal indicatoren naar migratieachtergrond. Lees meer

Terugkijken: Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Platform31

Platform31, Movisie, LSA bewoners, het LPB en het ministerie van BZK organiseren drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst van 1 december stond het binnenperspectief — de beleving van bewoners — centraal. Lees meer

Wat werkt in een gebiedsgerichte aanpak?

Platform31

Steeds meer gemeenten werken gebieds- of opgavegericht. Opgaven als verduurzaming, verstedelijking, vergrijzing en de aanpak van ondermijning landen in de wijk en vragen om inzet en betrokkenheid van traditionele en nieuwe spelers. Platform31 analyseerde vier gemeentelijke organisatiemodellen en kwam tot concrete lessen voor gemeenten die gebiedsgericht aan de slag willen. Lees meer

Terugblik derde bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid

RONT Management Consultants

RONT Management Consultants is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gevraagd om een interactieve leerkring te verzorgen voor de betrokken gemeenten waar kennis en opgedane ervaringen bij de bevordering van leefbaarheid en veiligheid in gebieden wordt gedeeld. Lees meer

Duizenden woningen in criminele handen

CCV

In diverse gemeenten zijn politieacties opgezet tegen criminelen die vanuit woonwijken opereren. Landelijk zijn er duizenden woningen waar officieel niemand ingeschreven staat, maar wel criminelen verblijven. Ze zijn zo verborgen voor de autoriteiten. Lees meer

Terugkijken: Aan de slag met datagedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse

Platform31

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst van 12 november stond het buitenperspectief centraal. Lees meer

Wijkaanpak gaat om fysiek én sociaal

ROmagazine

De wijkgerichte aanpak staat weer hoog op de beleidsagenda. Maar wat maakt eigenlijk dat de leefbaarheidssituatie in de ene wijk verbetert, en in de andere juist niet? En hoe voer je dan effectief beleid? Platform 31 deed er onderzoek naar en concludeert dat een goed samenspel tussen fysieke en sociale ingrepen essentieel is. Lees meer

Inclusief lokaal beleid: hoe pas je het aan in jouw gemeente?

KIS

Lokaal inclusief beleid. Daarover ging de online talkshow van KIS op 28 september. De adviseurs Anouk Erkelens (Rotterdam), Najoua Benali (Arnhem) en Ali Rabarison (directeur beleid inclusieve samenleving bij de VNG) vertelden daarin over hoe ze in hun gemeenten beleid ontwikkelen. Lees meer

Weerbare wijken zijn ook multicultureel

Blog

Hans Boutellier schrijft over het multiculturele aspect van weerbare wijken. Lees meer

Tegengaan van polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden

KIS

Hoe denken jongeren in niet-stedelijke gebieden over mensen met een migratieachtergrond? Hoe komen hun denkbeelden tot stand, en wat kunnen jongerenwerkers doen tegen polarisatie bij deze jongeren? KIS ging in gesprek met onderzoekers Ron van Wonderen en Leyla Reches en jongerenwerker Ralf Reinders. Lees meer