“We gaan het gewoon doen!”

Platform31

‘Verbindingsofficieren’ binnen gemeenten worden steeds belangrijker. Zij zijn onmisbaar in een gebiedsgerichte aanpak. Verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus moeten (meer) met elkaar worden verbonden, en dat is mensenwerk. Platform31 zet de ‘verbinders’ die hieraan bijdragen centraal in deze reeks portretten. In dit portret komt Peter Wijnsma, gebiedsmanager bij de gemeente Groningen, aan het woord. Lees meer

Lessen van koplopers in de gebiedsgerichte aanpak

Een verslag van de webinar 'Sociaal-fysieke aanpak in de wijk'

In de Regio Deals Parkstad Limburg, Oost-Groningen, Rotterdam Zuid en ZaanIJ wordt de leefbaarheid in wijken verbeterd via een integrale gebiedsgerichte aanpak. Tijdens de webinar ‘Sociaal-fysieke aanpak in de wijk’ werden geleerde lessen gedeeld: “Betrek alle partijen die een rol spelen in het gebied.” Lees meer

'Stuur meer ambtenaren naar de frontlijn'

Binnenlands Bestuur

Peter Noordanus zwaait op 1 maart af als voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Ter afscheid presenteert Noordanus het adviesrapport ‘Preventie met gezag’, waarin hij pleit voor een sterkere rol van de gemeente in de frontlijn. ‘Ambtenaren en justitie moeten zichtbaarder zijn in de wijk. De overheid is nu vaak te afstandelijk.’ Lees meer

“Problemen die mensen echt in hun ‘zijn’ raken – dáár wil ik aan werken”

Platform31

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. Voor dit derde portret spraken we Evelyn Polhuijs, gebiedswerker bij de gemeente Leeuwarden. Lees meer

“Ik ritsel alles tussen straat en staat”

Platform31

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners werken samen om de wijk en de leefsituatie van hun bewoners te verbeteren. Deze gebiedsgerichte aanpak vraagt om integraal samenwerken en ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. In dit tweede portret is Danielle van den Heuvel, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, aan het woord. Lees meer

“Alles wat je doet in de wijk, moet je met bewoners doen”

Platform31

Steeds meer gemeenten werken aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. In dit eerste portret vertelt wijkmanager en regisseur Aardgasvrije wijk bij de gemeente Dordrecht Angelique Meijer over haar ervaringen als verbinder in de wijk Crabbehof. Lees meer

Dag van de Buurt: terugkijken en vooruitblikken

LSA

Twee weken geleden kwamen 1200 bewoners en buurtprofessionals online bij elkaar om te leren over wijkaanpakken in het verleden, anno nu en in de toekomst. Een dag met veel praktische workshops en verdiepende gesprekken over de kansen van werken met de buurten en wijken als uitvalsbasis. LSA heeft de hoogtepunten op een rij gezet en kijkt vooruit. Lees meer

Meer gemeenten starten met buurtbemiddeling

CCV

Buurtbemiddeling is inmiddels al 25 jaar actief. Daarbij was 2020 een bizar jaar waarin door corona burenoverlast in een groot aantal gemeenten toenam en veel bewoners zich meldden bij buurtbemiddelaars. Weer 11 nieuwe gemeenten zijn gestart met buurtbemiddeling en daarmee komt de landelijke dekking op 85%. Dat betekent dat 298 gemeenten dit instrument nu inzetten. Lees meer

Bekend maakt bemind

KIS

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Op scholen, op het werk, bij de sportclub maar vooral in buurten en wijken komen mensen bij elkaar en leren ze elkaar kennen. Door ontmoeting kunnen vooroordelen worden tegengegaan en scheidslijnen tussen groepen worden overbrugd. Dit wordt ook wel de ‘contact theorie’ genoemd. Maar hoe en wanneer werkt dit? Lees meer

De buurt als medicijn tegen waardeloosheidspijn

LSA bewoners

Meer dan duizend bewoners en buurtprofessionals online bij elkaar brengen om te leren over wijkaanpakken in het verleden, anno nu en in de toekomst. Een dag met veel praktische workshops en verdiepende gesprekken over de kansen van werken met de buurten en wijken als uitvalsbasis. We hebben de hoogtepunten op een rij gezet. Dit was de Dag van de Buurt 2021. Lees meer

'De politie wil tussen de burgers blijven staan, niet ertegenover'

CCV/Secondant

Lokaal verankerd zijn en aanwezig in de digitale wereld, dat zijn belangrijke zaken waar korpschef Henk van Essen de komende jaren op inzet. Van de politie vereist dat een alerte houding en aansluiting bij alle bevolkingsgroepen. “Veiligheid begint niet bij het pakken van een boef, maar bij voorkomen van criminaliteit.” Lees meer

Vertrouwen is de sleutel tot de nieuwe wijkaanpak

Platform31

Afgelopen donderdag was het zover: voor het eerst in de geschiedenis vond de Dag van de Buurt plaats. Op initiatief van het ministerie van BZK, want na een beleidsvacuüm van bijna tien jaar begint Den Haag zich weer te bekommeren over afglijdende wijken. Terecht, want allerlei rapporten wijzen op groeiende leefbaarheidsverschillen tussen wijken en op de dreiging van ondermijnende criminaliteit. Lees meer

Lancering WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

Vanaf vandaag kan iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken terecht op WijkWijzer: een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterken. Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid in ons land. Maar er zijn ook gebieden waar het de verkeerde kant dreigt op te gaan. Vijftien burgemeesters luidden afgelopen zomer de noodklok, omdat ze de problemen in kwetsbare wijken, mede door de coronacrisis, zien toenemen. De wijk is dan ook weer terug op de agenda. En dat roept de vraag op: hoe maken en houden we onze wijken leefbaar en veilig? Lees meer

Verbindend contact in jouw wijk: Waarom het werkt en hoe jij vandaag nog aan de slag kan!

KIS

Door ontmoeting kunnen vooroordelen worden tegengegaan en scheidslijnen tussen groepen worden overbrugd. Maar hoe en wanneer werkt dit? KIS ontwikkelde een handige online tool: De Wijkverbinder. Hierin is wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor gemeenten, sociaal professionals en actieve burgers. Lees meer

Ontwerp voor ontmoeten: Het vormgeven van de buurt met het oog op de toekomst

Platform31

We staan voor een flinke opgave: het aantal mensen in de wijk dat ondersteuning en/of zorg nodig neemt toe. Voor het langer thuis wonen in de eigen wijk kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Maar waarop moeten we letten bij het inrichten met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd? Lees meer

Nieuw wijkenbeleid moet ook over ondermijnende criminaliteit gaan

Sociale Vraagstukken

"Trap het gaspedaal in", laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op Sociale Vraagstukken. Hans Boutellier kan zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. Lees meer

Terugkijken: Tellen en vertellen; samen aan de slag

Platform31

Platform31, Movisie, LSA bewoners, het LPB en het ministerie van BZK organiseerden drie bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. In de derde bijeenkomst stond ‘tellen en vertellen’ centraal – hoe combineer je cijfers en verhalen om te komen tot een gedragen buurtagenda? Lees meer

Nieuw wijkenbeleid moet ook over ondermijnende criminaliteit gaan

Verwey-Jonker Instituut

De kwaliteit van wijken kent enorme verschillen. Dat is altijd zo geweest. Maar sinds een jaar of tien staan achterstandswijken er nog beroerder voor dan meer welvarende wijken. ‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op het platform Sociale Vraagstukken. Hans Boutellier kan zich hier volledig in vinden, maar vult er graag op aan. Lees meer

Nieuw wijkenbeleid vraagt inzet op drie sporen

Sociale Vraagstukken

Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te maken. Tien jaar nadat er afscheid is genomen van de achterstandswijken slaat de beleidspendule terug. Hoe moet een nieuw wijkenbeleid eruit zien? Lees meer

In zes stappen werken aan een gebiedsgerichte aanpak

Stadszaken

De gebiedsgerichte aanpak is terug van weggeweest. Steeds meer gemeenten werken gebieds- of opgavegericht. Actuele opgaven rond verduurzaming, verstedelijking, vergrijzing en ondermijning komen samen in wijken. Sectoraal beleid is dus niet langer alleen toereikend om een bepaalde mate van leefbaarheid in kwetsbare gebieden te garanderen. Lees meer