Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest

Sociale Vraagstukken

Ruim tien jaar na de abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet om de grote diversiteit in de wijken heen, vertellen Hans Bellaart en Matthijs Uyterlinde in een interview met Sociale Vraagstukken.

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van vijftien grote steden afgelopen zomer om 500 miljoen euro per jaar voor een gebiedsgerichte aanpak van armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, onderwijs en gezondheid in kwetsbare wijken.

Veel van deze wijken kennen een grote etnische en culturele verscheidenheid. Een diversiteit die maar al te vaak gepaard gaat met armoede. De wijkmonitor van Kennisplatform Integratie & Samenleving bijvoorbeeld laat zien dat in deze wijken de armoede onder inwoners met een vluchtelingen- en migratieachtergrond vele malen hoger is dan onder inwoners zonder migratieachtergrond.

Lees verder