Wijken en buurten komen in de verkiezingsprogramma’s niet voor

Sociale Vraagstukken

Corona en de lockdown wierpen de burger terug op eigen huis, buurt en wijk. Dat was een ontdekking – de buurt is onze basis! Over het huis gaat het genoeg in de programma’s, maar buurt en wijk moeten met een lampje gezocht worden.

Lees verder