Wijkambtenaren gezocht voor de Werkplaatsen Wijkgericht Werken!

Platform31, LPB en A&O Fonds Gemeenten

Wijkgericht werken is al enkele jaren bezig aan een opmars. Veel gemeenten lijken meer en meer in te zetten op de wijk. De werkwijze kan een veel uitgesproken ambtelijke wens vervullen: de lokale overheid dichter bij het alledaagse leven van de bewoners brengen. Toch blijkt het in de dagelijkse praktijk van de wijkprofessional vaak lastig om invulling te geven aan het wijkgericht werken of de werkwijze door te ontwikkelen. Daarom organiseren Platform31, LPB en A&O Fonds Gemeenten voor de vierde keer de Werkplaatsen Wijkgericht Werken, waarin we aan de slag gaan met de vraag: hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken?

Het wijk-, buurt-, kern- of gebiedsgericht werken speelt zich af op de grens en op het snijvlak van domeinen en thema’s. De wijkprofessional is de meest vooruitgeschoven post, die de verbinding moet leggen tussen de gemeentelijke organisatie enerzijds en de bewoners anderzijds. Voortdurend moet de balans worden gevonden tussen de dagelijkse behoeften en wensen van de bewoners (leefwereld) en de eigen interne organisatie en opgaven (systeemwereld). Dat is een complexe opgave. Verschillende factoren, zoals verkokering tussen beleidsdomeinen, cultuurverschillen tussen vakambtenaren en wijkambtenaren of verschuivingen van de politieke urgentie kunnen ervoor zorgen dat het wijkgericht werken in de praktijk stroef verloopt. In de Werkplaatsen Wijkgericht Werken gaan we met wijk- en vakambtenaren werken aan het ontleden van deze taaie vraagstukken. Dit doen we samen met de collega’s van andere gemeenten en door inspiratie op te doen van externe experts.

Tijdens de werkplaatsen reflecteren deelnemers in trio’s (wijkambtenaar, sectorambtenaar sociaal domein en/of sectorambtenaar fysiek- en/of veiligheidsdomein) op hun gemeentelijke organisatiestructuur, hun eigen rol en taken, hun visie op het buurt- en wijkgericht werken, interne en externe samenwerkingsverbanden en op condities en competenties die nodig zijn in de uitvoering van het werk. De werkplaatsen worden op locaties georganiseerd die voor de deelnemers makkelijk te bereiken zijn.

In deze editie hebben we bijzondere aandacht voor het thema Buurtmaken. Samen met de andere gebiedscoalities wordt gewerkt aan een digitale tool waarmee ambtenaren, professionals en bestuurders zicht krijgen op waar hun gemeente staat als het gaat om wijkgericht werken en waar de beïnvloedingssfeer zit. We bouwen voort op het kwadrantenmodel uit de publicatie ‘ABCD: Naar veerkrachtige gemeenschappen’ van Astrid Huygen en Kees Fortuin. Het idee is om met behulp van enkele vragen uit te vinden in welk kwadrant de eigen werkwijze valt en om op basis daarvan handelingsperspectieven te bieden voor de rol van de lokale overheid (professionals, strategen en bestuurders) in de wijk. Nu de coalitievormingen door het hele land worden afgerond is dit het uitgelezen moment om hierbij stil te staan.

De werkplaatsen

Werkplaats 1: 21 september 2022, 10:00-14:30

  • Je maakt kennis met de andere gemeenten, verkent organisatievormen van wijkgericht werken en plaatst de eigen praktijk/casus binnen een breder perspectief.

Werkplaats 2: 2 november 2022, 10:00-14:30

  • Je krijgt inzicht in het thema Buurtmaken en de ABCD-methode en je verkent de huidige en gewenste rol van de lokale overheid door middel van de ontwikkeling van een digitale tool.

Werkplaats 3: 30 november 2022, 10:00-14:30

  • Je onderzoekt samenwerkingsvormen en competenties die passen bij de eigen praktijk/casus en reflecteert op de eigen leervragen.

Wat vragen we?

  • Enthousiaste wijkambtenaren die ieder twee collega’s uit andere beleidssectoren meenemen; bij voorkeur één uit het sociale domein en de andere uit het fysieke domein. Samen weten jullie te schakelen tussen strategie en uitvoering en ben je betrokken bij het fysieke én sociale domein.
  • Inbreng van een eigen casus uit de wijk. Dat kan een concreet project zijn, maar ook een thema dat je gezamenlijk op wil pakken.
  • Een open en nieuwsgierige houding waarmee we elkaars rollen beter leren kennen en vrijuit kunnen sparren.
  • Een eigen bijdrage van €250,00 per trio en akkoord van een bestuurder of directeur.

Aanmelden?

Aanmelden voor de werkplaatsen kan tot 12 augustus 2022. Voorafgaand hebben we een kort intakegesprek om de casus te bespreken en leervragen op te halen. Selectie vindt plaats op basis van motivatie. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Meld je dan bij Romay Evers:

Inlezen

Over wijkgericht werken hebben we eerder gepubliceerd: