Wijkaanpak: bewoners steigeren als ze niet mogen meedenken

Sociale Vraagstukken

Wie heeft er eigenlijk baat bij een wijkaanpak? Dat was de kernvraag bij een evenement in Rotterdam over leefbare wijken. Stadssocioloog Jan Rath: ‘De verantwoordelijkheid voor kommer en kwel en voor de oplossing ervan zijn verschoven van het collectief naar het individu.’

Lees verder