Wethouders die werken in de wijkaanpak: laat u inspireren door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Platform31

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Bent u benieuwd naar de impact van een langjarige wijkaanpak en naar de rol van het Rijk hierin? En wilt u daarover graag in gesprek met collega-wethouders? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: Wethouders in de wijk’! Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid!

Op woensdag 1 februari 2023 nodigen het ministerie van Binnenlandse Zaken en WijkWijzer u uit voor een bijeenkomst voor gemeentelijke bestuurders over de aanpak van kwetsbare wijken. Tijdens de bijeenkomst staat de Rotterdamse aanpak vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) centraal.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor wethouders die zich op de wijkaanpak richten (dossiers: o.a. sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, ondermijning, stadsontwikkeling, wonen, onderwijs). Aan deelname zitten geen kosten verbonden. We willen u stimuleren om samen met een collega-wethouder deel te nemen.