Verhalenavond in Moerwijk-Oost: samen aan de slag

Movisie

Jendel, Annemerie, Latifa en Tamara uit Moerwijk-Oost deelden hun verhalen tijden de Verhalenavond in Moerwijk-Oost. Over veiligheid, kwetsbare jongeren en armoede, maar ook over saamhorigheid, zorgen voor elkaar en de potentie van ieder mens. Mensen in de zaal – bewoners, beleidsmakers en professionals uit zorg en welzijn – reageerden met herkenning en gaven met hun eigen ervaringen verdieping aan de thema’s. De Verhalenavond vormde de aftrap van de buurtagenda 2023 voor Moerwijk-Oost. Movisie ondersteunde het initiatief vanuit het project ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ dat Movisie en Platform31 uitvoeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De verhalenavond in Moerwijk Oost was onderdeel van één van de zes wijk-werksessies die Movisie en Platform31 het afgelopen jaar samen met verschillende gemeenten in Nederland organiseerden. In deze wijk-werksessies gingen buurtcoalities aan de slag met één of meerdere bouwstenen uit de buurtagenda.

Lees verder