Nieuw subsidietraject voor innovatieve cyberprojecten

CCV

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken zijn er financiële middelen beschikbaar vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid om innovatieve en creatieve lokale cyberprojecten te starten. Gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig Ondernemen (PVO’s) kunnen voor donderdag 27 januari 2022 hun projectvoorstellen aanleveren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt dit subsidietraject.

Lees verder