Mini-encyclopedie om spraakverwarring te voorkomen

Movisie

In de herfst van 2022 zag een nieuw belangrijk boekwerk voor het sociaal domein het levenslicht: Lexicon nabijheid en sociaal werk. Tientallen gerenommeerde auteurs beschrijven veelgebruikte termen in het sociaal domein.

Programmadirecteur Lou Repetur van Movisie over het belang van het lexicon: ‘We willen met elkaar domeinoverstijgend werken en integraal kijken naar allerlei sociale vraagstukken. Dat vraagt om het ontwikkelen van gedeelde taal. Met dit lexicon willen we een bijdrage leveren aan die gedeelde taal rondom een belangrijk streven van het sociaal werk, nabijheid tussen mensen versterken.’

Lees hier meer