Messenbezit onder jongeren: hoe ga je hiermee om?

KIS

In de media zie je steeds meer berichten over messenbezit en -gebruik onder jongeren. Ook de berichten over de invloed van ‘drillrap’ zijn verontrustend. Maar neemt messenbezit onder jongeren echt toe? En wat kan je hiertegen doen als professional, maar vooral als ouder? Deze vragen staan centraal in een nieuw verkennend onderzoek.

Lees verder