Manifest voor een succesvolle wijkaanpak

LSA Bewoners, LPB

Wij willen met dit manifest drie pijlers aanreiken voor een betekenis volle en duurzame wijkaanpak. Een aanpak die leidt tot het bevorderen van kansengelijkheid en het verbeteren van het pers­pectief van bewoners op de gebieden opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk en inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid en criminaliteit.

Het is goed dat ‘de wijk’, na een beleidsvacuüm van bijna 10 jaar, terug is op de politieke agenda. Ons land kan bogen op een lange beleidstraditie waarin successen zijn geboekt, maar ook het nodige leergeld is betaald. laten we van deze inzichten de komende jaren veel meer de vruchten plukken. De landelijke overheid, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners. Samen.

Download hier het manifest