Hulp nodig met de buurtagenda?

Platform31, Movisie, Aedes

Het afgelopen jaar brachten Platform31 en Movisie de handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ uit. Na een periode van relatieve afwezigheid zien we dat gemeenten, woningcorporaties en andere partijen samen met bewoners aan de slag gaan in hun wijk en buurt. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij een praktisch instrument dat wensen en behoeften van buurtpartijen bij elkaar brengt. Wat moet er gebeuren, hoe moet het gebeuren, wie pakken het wanneer op? Daarover gaat een buurtagenda. Het maken van de handreiking was de eerste stap. Nu willen Platform31, Movisie en Aedes, de koepel van woningcorporaties, een tweede stap zetten en op een zestal locaties met betrokkenen een buurtagenda gaan maken.

We zijn daarom op zoek naar gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en mogelijk actieve bewonersgroepen die dat met onze ondersteuning willen gaan doen. Voor de selectie van de plekken hebben we drie criteria geformuleerd:

 • Ten eerste willen we aan de slag op locaties die geografisch van elkaar verschillen, maar ook verschillen voor wat betreft stedelijkheid/landelijkheid.
 • Ten tweede zoeken we plekken waar corporaties bezit hebben. Zoals bekend, zijn dat plekken waar veel maatschappelijke uitdagingen liggen. Om die reden — en omdat Aedes corporaties stimuleert om veerkrachtkaarten te maken van buurten — zijn zij bij het project aangesloten. Veerkrachtkaarten bevatten specifieke beleidsrelevante informatie over buurten die een belangrijke bouwsteen vormt voor het maken van een buurtagenda.
 • Ten derde willen we de agenda’s op plekken realiseren waar al enige buurtdynamiek aanwezig is en buurtpartijen op zoek zijn naar samenwerking.

Onze ambitie is om na de zomer te starten en het traject eind van het jaar af te ronden. Het zijn de lokale actoren die de buurtagenda maken. Platform31 en Movisie begeleiden het maakproces.

Wat verwachten wij van de deelnemer?

 • Een kernteam met ten minste één medewerker van de gemeente, één wijkprofessional (wijkorganisatie, woningcorporatie) en één bewoner
 • Contacten met een bredere coalitie die aan de slag wil met de buurtagenda
 • De deelnemers verzorgen de praktische organisatie van de bijeenkomsten (de locatie, het uitnodigen van partijen, et cetera)
 • Bijdrage van € 1500,-

Wat bieden wij?

 • Een sessie via Teams samen met het kernteam waarin we ophalen wat er speelt in jullie wijk om de inhoudelijke wijkwerksessie goed voor te bereiden.
 • Een wijkwerksessie van +/- 3 uur fysiek samen met een bredere coalitie waarin we de tools bieden om een buurtagenda op te kunnen stellen. Hierin zullen we een toelichting bieden over het wijkgericht werken en werken we samen aan de hand van de bouwstenen uit de publicatie aan de buurtagenda. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor de bouwstenen die voor jullie relevant zijn.
 • Na afloop van de sessie leveren we een kort verslag en duiden we wat we gezien hebben, zodat praktisch jullie aan de slag kunnen.
 • We zijn vervolgens bereikbaar voor consultatie voor jullie tot afronding buurtagenda – aan het eind van het jaar moet deze klaar zijn.

Interesse?

Hebt u interesse? Aanmelden kan tot en met 30 september bij Annemiek van Tol:

Inspiratie

Over de buurtagenda hebben we eerder gepubliceerd:

Bekijk ook de instructiefilm: