Gemeente Katwijk wil armoede integraal en preventief aanpakken

Verwey-Jonker Instituut

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar hangt samen met problemen op andere leefgebieden. Daarom pakt de gemeente Katwijk armoede integraal en preventief aan. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht deze aanpak, sámen met inwoners, ervaringsdeskundigen en stakeholders.

Het effectief aanpakken van de armoedeproblematiek is complex. In de praktijk zijn er veel verschillende interventies en regelingen, die verschillende doelen hebben. Waar de ene regeling vooral gericht is op preventie, is de andere regeling weer meer gericht op het bieden van perspectief. In het onderzoek is ter inspiratie gekeken naar elf verschillende regelingen/voorzieningen en naar integrale en preventieve aanpakken in drie casusgemeenten.

Lees verder