E-magazine Leefbaarheid en Veiligheid

Platform Stad en Wijk

Leefbaarheid en veiligheid. Het zijn veelgebruikte termen in de
praktijk van een gemeente. Ze roepen een bepaald gevoel op,
maar zijn tegelijkertijd ook moeilijk beet te pakken.
Koepeltermen die centraal staan in wijkgericht beleid, maar
waarvan de definitie, het waardeoordeel en de ambities om
verbetering aan te brengen per persoon verschillen. Tijd dus om
hier verder in te duiken. In dit E-magazine van Platform Stad en
Wijk leest u meer over de definities, vraagstukken en
oplossingsrichtingen voor een beter beleid en een betere
praktijk.

Lees verder