De Veiligheidseffectrapportage is VERnieuwd

Het CCV

De Veiligheidseffectrapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. De VER richt zich op de aanpak van criminaliteit en overlast, én op het voorkomen van onveiligheidsgevoelens. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

Lees verder