De kracht van kunst op leefbaarheid in wijken

Movisie

De kracht van kunst op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie en nodigt uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. Kunst leent zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen en het vergroten van empathie. Het stimuleert sociale contacten tussen diverse wijkbewoners, participatie in de wijk en de levendigheid van wijken. In dit artikel lees je meer over de effecten van kunst- en cultuurprojecten op de leefbaarheid in wijken en de werkzame elementen.

Lees verder