City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal van start: verbind energietransitie in kwetsbare wijken aan dagelijkse zorgen van bewoners

Agenda Stad

De City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, is op donderdag 4 maart feestelijk gelanceerd tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken. In een themasessie die volledig in het teken stond van de City Deal, ging gespreksleider Henk-Jan Bierling in gesprek met een aantal koplopers in de City Deal. Projectleider Regien van Adrichem schetste de opgave die aan de City Deal ten grondslag ligt: “Voor veel mensen in kwetsbare wijken maakt de energietransitie geen deel uit van hun mindset. Zij hebben andere zorgen aan hun hoofd, zoals: heb ik morgen genoeg te eten?” Natuurlijk moeten we ook daar oog voor hebben en daarom is het van belang dat we in deze City Deal de energietransitie en sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, opleidingskansen, armoede en gezondheid, in samenhang oppakken.”

Lees verder (Agenda Stad)