WijkWijzer is hét platform voor leefbare en veilige wijken. WijkWijzer heeft als doel om kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners te stimuleren en draagt bij aan de beweging waarin betrokken personen en organisaties samenwerken aan stedelijke vernieuwing en versterking van de wijk- en buurtaanpak.

Verdieping

Hier vind je inzichten, onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over de wijkaanpak en wijk- en gebiedsgericht werken. Je krijgt meer informatie over: de ontwikkeling van de wijkaanpak door de jaren heen, hoe je de processen rond wijkgericht werken en wijkaanpak inricht en de verschillende thema's (leefgebieden) die voor de aanpak van leefbaarheid en veiligheid relevant zijn. Lees meer

Leernetwerk

WijkWijzer is het online platform voor het leernetwerk rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van stedelijke problematiek. Bij de uitvoering van dit leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers (beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners) centraal. Lees meer

Stel een vraag

Heb je een vraag over leefbare en veilige wijken en buurten, dan kun je die hier stellen. Lees meer

Draag bij aan WijkWijzer

We nodigen iedereen van harte uit om relevante kennis of leeraanbod rondom leefbare en veilige wijken en buurten te delen via WijkWijzer. Lees meer