WijkWijzer is hét platform voor leefbare en veilige wijken. WijkWijzer heeft als doel om kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners te stimuleren en draagt bij aan de beweging waarin betrokken personen en organisaties samenwerken aan stedelijke vernieuwing en versterking van de wijk- en buurtaanpak.

Leernetwerk

WijkWijzer is het online platform voor het leernetwerk rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van stedelijke problematiek. Bij de uitvoering van dit leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers (beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners) centraal. Lees meer

Stel een vraag

Heb je een vraag over leefbare en veilige wijken en buurten, dan kun je die hier stellen. Lees meer

Veelgestelde vragen

Bekijk hier veelgestelde vragen over leefbare en veilige wijken en buurten. Lees meer

Draag bij aan WijkWijzer

We nodigen iedereen van harte uit om relevante kennis of leeraanbod rondom leefbare en veilige wijken en buurten te delen via WijkWijzer. Lees meer